Instagram

Kontaktinformasjon

Nitrox kurs

Dette kurset har som målsetting å kvalifisere dykkere til å bruke oksygenberiket luft (Nitrox) som pustegass på ikke-dekopresjonsdykk. Kurset tar for seg blandingsforhold fra 22% til 40% oksygen, med særlig vekt på 32% og 36% blandinger.

Ved å benytte oksygenberiket luft under dykking, vil vi få lenger bunntid enn en ville fått med «vanlig luft».

Kurset tar for seg de fysiologiske aspektene som bruk av oksygenberiket luft vil medføre. Videre ser vi på spesielle hensyn i forbindelse med rengjøring og merking av utstyr som skal bruker i forbindelse med dykking der oksygenberiket luft benyttes, Du vil løre hvordan du analyserer luftblandingen.

Kurset gjennomføres som e-learning og etter fullført e-learning må du komme innom oss for praktisk analyse.

For å gjennomføre kurset må du være fylt 15 år og ha sertifiseringen «OWD».

Dette kurset settes kun opp på forespørsel.

Pris

2100,- inkludert sertifikat