Dykkerflasker:
Det stilles strenge krav til dykkerflasker. I henhold til arbeidstilsynets forskrift 441 , § 2, skal flasker og flaskeventiler kontrolleres og flaskene vanntrykkprøves minst hvert 2. år  for flasker til bruk under vann, inklusive vestflasker. Den første kontroll og vanntrykksprøve kan imidlertid tas 3 år etter fabrikasjonsmerking. Virksomheten som skal utføre dette skal være godkjent og sertifisert av arbeidstilsynet.

Trykkprøving av røykdykkerflasker i stål:
I henhold til arbeidstilsynets forskrift 441 § 2 B, skal  flasker og flaskeventiler kontrolleres og flaskene vanntrykkprøves minst hvert 5. år. Virksomheten som skal utføre dette skal være godkjent og sertifisert av arbeidstilsynet.

Trykkprøving av røykdykkerflasker i kompositt materiale:
I henhold til arbeidstilsynets forskrift 441, § 2 B, skal  flasker og flaskeventiler kontrolleres og flaskene vanntrykkprøves minst hvert 5. år. Virksomheten som skal utføre dette skal være godkjent og sertifisert av arbeidstilsynet.

Trykkprøving av andre Flasker:
Alle flasker opp til 50 l. skal, ihhht. arbeidstilsynets forskrift 441 kontrolleres og flaskene må vanntrykkprøves minst hvert 5. år. Dette gjelder også CO2 flasker i slokkeanlegg, luftflasker i redningsrom, selvreddere etc.
Virksomheten som skal utføre dette skal være godkjent og sertifisert av arbeidstilsynet

 

 

Priser:

Dykkerflasker/stålflasker/komposittflasker:

 • Trykktesting 700,- kr inklusiv MVA
 • Service på Flaskekran 450,- kr inklusiv MVA
 • Demontering/montering doble sett 350,- kr inklusiv MVA
 • Visuell kontroll 350,- kr inklusiv MVA
 • Innvendig behandling 350,- kr inklusiv MVA

Co2 flasker:

 • Trykkprøving inkludert fylling 1200,- kr inklusiv MVA
 • Fylling av co2
 • 2 kg – 302 kr ink mva
 • 3 kg – 336 kr ink mva
 • 4 kg – 360 kr ink mva
 • 5 kg – 400 kr ink mva
 • 6 kg – 445 kr ink mva

Andre flasker på forespørsel.